Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1004*********

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-09-1726

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in daeten april 1723" (04/1723); "opden 28 9bre 1723" (28/11/1723); "1722"; "baemisse 1722" (01/10/1722).

Type: Kwitantie voor Dorothea Mersseman voor de afbetaling van de schuld vermeld in BRU-AGSB-Z-1004********

Beschrijving: Volgens BRU-AGSB-Z-1004********, moest Dorothea Mersseman nog 38 ponden 10 schellingen betalen. Dit document biedt een overzicht van de verschillende afbetalingen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1004********* staat na BRU-AGSB-Z-1004********. // De stukken BRU-AGSB-Z-1004*** tot en met BRU-AGSB-Z-1004*********, zijn met een koordje aan elkaar gehecht.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

op de voorghemelde schult ofte achterstellinghe van 38-10-0 moet alvooren valideren 0-6-0 haer toegheleijt over haer verlet bij wette jtem een billettien van refectie in het legghen van stoij [sic] door albertus van mechelen stroijdecker in daeten april 1723 bedraegende - 21-11-0 jtem noch onfaen opden 28 9bre 1723 in gelde van dorothea mersseman 16 lb 13 s in voldoeninghe vande voorseijde somme 38-10-0

test

jtem onfaen opden 28 9bre 1723 van Dorothea mersseman op rekeninghe van noch 5 maenden pacht van het huijseken ende erfue bij haer bewont van pr. lessue tot baemisse verschenen 1722 3 lb 14 s dus resteert noch 4 lb 12 s 4 d ... tot den selve jaere baemisse 1722 het welcke daer naer oock is voldaen begrepen inde reke ghedaen met pr lassue den 19 7bre 1726

test

n┬░ 9

farde

vande betaelijnghen ghedaen weghens den disch als aentreckers van het woonhuijs ende Landt dhoirs pr Lesuwe tot Concurentie vande verloopen van Een rentgien van 10-10-0 d sjaers