Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1004****

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-09-1716

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "inde maent van 7bre 1716" (09/1716).

Type: Rekening van Nicolais Lapeire voor werken aan de oven van de hofstede waar de weduwe van Mathij[s] Hacke in woont

Beschrijving: Nicolais Lapeire verklaart dat hij met zijn knecht gewerkt heeft aan de oven op de hofstede die bewoond wordt door de weduwe van Mathij[s] Hacke, en die toebehoort aan Pieter Lasuwe en Marij Lefeure (mede-eigenaars van de oven).

Opmerking: De stukken BRU-AGSB-Z-1004*** tot en met BRU-AGSB-Z-1004*********, zijn met een koordje aan elkaar gehecht.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen nicolais Lapeire bekent verdie... thebben met sijnen Knecht Jnt maecken vanden houen opt hofstedeken Bewoont door de weduwe van mathij hacke toebehoorende aen aen [sic] pieter Lasuwe ende marij Lefeure hebbende elck den helft inden houen de somme van vj lb parisis ghegresen? door den metser vandenh...eelen vanden houen de somme van v lb aldus dit werck ghedaen inde maent van 7bre 1716 desen 18.en 7bre 1716

dit is tmarcq + van nicolais Lapeire