Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1004**

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-09-1726

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "tot 9 februari 1722" (09/02/1722); "tot 9en februari 1726" (09/02/1726); "desen 19 7bre 1726" (19/09/1726); "tot baefmesse 1722" (01/10/1722); "17 april 1723" (17/04/1723); "baefmesse 1725" (01/10/1725).

Type: Rekening door Marij le Febure, betreffende betalingen en tegoeden van een pacht te Zonnebeke, te betalen door P[iete]r Lassue

Beschrijving: Rekening, opgesteld door Marij le Febure, betreffende de ontvangsten en tegoeden van de pacht van de weduwe van Matthys Hacke in Zonnebeke, die betaald moeten worden door P[iete]r Lassue.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rekenijnghe die doet marij le febure van tgonne ontfanghen ende te goet is vijndende an p[iete]r lassue ouer de pachten vande weduwe Matthys hacke in sonnebeke ende djntresten van een rentgen

Schult van jntresten vanden seluen lassue

eerst debit ouer drie jaeren jntrest tot 9 februari 1722 volghens tbetreck - 31-10-0 ouer dacte costen van tselue betreck bedraeght - 28-16-0 noch 4 Jaeren jntrest tot 9en februari 1726 - 42-0-0


------------ 102-6

noch debit soo veele ontfanghen in ghelde desen 19 7bre 1726 ter reke ontfanghen van pachte tot thien ponden parisis dus - 10-0-0


------------ 112-6-0

pieter de lessue

test

ontfanck ter rekeninghe ouer de pachten seluer weduwe hacke

Alvooren de selue weduwe hacke was sijnde volghens tverclaers inde voorseijde saecke ghedaen tot 28 lb 10 s parisis noch 5 maenden tot baefmesse 1722 8:6:4d tsamen 46:16:4 d daerop valideert 6 s parisis ouer haer dagheure doende het verclaers 21:11 s parisis ouer billiet decken? door albert van mechelen 17 april 1723 ende 14 s ouer tvermaecken ende deuren door Sacharius baillieul reste sij ontfaen heeft in ghelde - 23:5:4 maeckt noch ontfanck met drie jaeren pacht tot baefmesse 1725 bedraeght - 60-0-0


------------ 84-5-4

[112:6:0 84:5:4


-- 28:.:8]

dus reste hij lassue schuldigh tot achtentwintigh ponden acht deniers parisis actum sonnebeke 19en 7bre 1726 pieter de lassue