Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1004*

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-08-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "bamisse 1726" (01/10/1726).

Type: Kwitantie door Martens Hovin aan de pastoor van Zonnebeke, voor de pachtsom van een hofstede die gebruikt wordt door de weduwe van Andries van Mechelen

Beschrijving: Martens Hovin verklaart dat hij van de pastoor van Zonnebeke de som van 40 ponden parisis ontving, de pachtsom voor een hofstede die gebruikt wordt door de weduwe van Andries van Mechelen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen op den 6 oust 1728 van den heer pastor van Zonnebeke de somme van veertigh ponden parisis ouer een iaer pacht van het hofstedeken in ghebruijc bij de weduwe van andries van mechelen verschenen bamisse 1726

martens hovin