Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-986**

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-10-1721

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1721".

Type: Begeleidend schrijven door de baljuw van Geluveld aan de baljuw van Zonnebeke, betreffende het verzoek in BRU-AGSB-Z-986

Beschrijving: Brief van J.A. van Robaijs, baljuw van Geluveld, aan de heer Lagae, baljuw van Zonnebeke: de griffier van Geluveld zond Lagae een verzoekschrift, maar dat kwam blijkbaar niet aan. Daarom wordt nogmaals een exemplaar van het verzoek gestuurd [= BRU-AGSB-Z-986], met de vraag dat het gerecht van Zonnebeke ermee zou instemmen.

Tekst

test
[voorkant]

Geluvelt 23.e[n] [octo]bre 1721

Mijn heere ende Confrater

Aenghesien De requisitoire Door Den greffier afghesonden in vl[ieder] handen niet en is ghearriveert hierneuens Comt eene andere ten einde als daer bij ghedreghen vl[ieden] biddende daerop te verleenen placit sonder het selue te trecke[n] in consequentie dit op het versouck van s[ieu]r Verenne Vliede[n] schoon soone t'gonne vl[ieden] in Dese Zaecke soude moeten toecommen tselue sal Vlieden gheworden ende mij verobligieren Daar vooren te sorghen hebbe doen vergaedere[n] twee van onse Schepenen Door Vlieden officier Den welcken beneuens ons sal vacheren ter Cause Dit affairen Corte expeditie verheest waerop Betrouw ende v[er]blijue

Mijn heere

VL[ieder] oodtm[oedigh]e en[de] ber[eijden] dienaere J.A. van Robaijs 1721

test
[achterkant]

Aen Mijn heere

Mijn heere Lagae Bailliu van ende Tot Zonnebeecque