Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-986

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-10-1721

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1721".

Type: Verzoek door de schepenen van Geluveld aan het gerecht van Zonnebeke, dat de baljuw van Geluveld iemand zou mogen ondervragen binnen de heerlijkheid van Zonnebeke

Beschrijving: De schepenen van Geluveld verzoeken aan alle gerechtsofficieren, dat zij zouden mogen optreden ten huize Jan de Nudt, binnen de jurisdictie van Zonnebeke. Deze werd verwond door Joseph Forest. Heer Anthoine van Robaijs, baljuw van Geluveld, zou de genoemd De Nudt willen ondervragen, zonder echter inbreuk te maken op de jurisdictie van het gerecht van Zonnebeke.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Wij Schepene[n] der prochie en[de] heer[licheijt] van gheluvelt versoucken requisitoirelijcken aen alle officieren Majestrate[n] en[de] Justicieren in vervoorderijnghe van Justitie te willen consentere[n] dat wij souden moghen vacheren ten huijse en[de] hofstede van Jan de nudt? onder de Jurisdictie van Zonnebeke ghequetste[n] door sekeren Joseph forest Soo men verstaet en[de] dat te[n] versoucke van S[ieu]r anthoine van robaijs bailliu deser prochie en[de] heer[licheijt] officij causa h[...?]re ten eijnde van te doen de visite en[de] hem opde omstandighhede[n] te Jnterrogeren sonder daer doore op Vl[ieder] Jurisdictie te willen impietere[n] en[de] de selue te corrumpiren belouende ons in dier ghelijcke occurentie[n] dies aensoght sijnde reciproquelijcke[n] te acquittere[n] aldus versocht dese[n] 23.e[n] [octo]bre 1721 Toorconde[n] als greffier

A. F. Van Robaijs 1721