Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1033*

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-06-1728

Type: Instemming van J. De Raet met de rekening in BRU-AGSB-Z-1033

Beschrijving: J. De Raet stemt in met de rekening in BRU-AGSB-Z-1033.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1033* staat in de marge van BRU-AGSB-Z-1033.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreuen ouer mij ende mijne consoorten agreere ende approbere dese rekenijnghe in al sijn jnhouden desen 5. junij 1728

J. De Raet

380-11-0 196-17-0


-- 183-14-0