Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1013

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-01-1725

Type: Argumenten van de abt van Zonnebeke tegen het verzoek door de magistraat van Roeselare voor een tweede onderpastoor

Beschrijving: Brief van Patricius Holvoet, abt van Zonnebeke, [aan de bisschop], betreffende een verzoekschrift van de magistraat van Roeselare: de abt verbaast zich zeer over de vraag dat Roeselare meer onderpastoors zou krijgen, om de pastoor bij te staan in zijn taken, zeker nu de augustijnen zich in de stad gevestigd hebben, en ze hiervoor slechts toelating kregen van de magistraat indien ze beloofden om bepaalde taken van zielzorg op zich te nemen. Bovendien, zo zegt de abt, heeft een stad met mendikanten niet zo veel nood aan onderpastoors, als een stad waar dezen niet aanwezig zijn: deze religieuzen nemen immers ook altijd spontaan bepaalde taken van de zielzorg op zich, omdat ze dan ook gemakkelijker aalmoezen krijgen, waarvan ze - volgens de orderegel - moeten leven. Bovendien wordt de pastoor van Roeselare reeds bijgestaan door 2 assistenten, door de vereniging van kapelanijen, waardoor twee 'beneficia curata' ontstonden. Dezen, samen met de pastoor, de onderpastoor en de assistentie van de augustijnen, zouden moeten volstaan. Bovendien is zijn de parochianen van Roeselare bijna allemaal vlot bereikbaar. Ook wijst de abt op het feit dat de inwoners van Rumbeke de uitkomst van het verzoek van de magistraat van Roeselare afwachten, om - indien deze gunstig is voor de aanvragers - zelfs ook een extra onderpastoor te vragen, en dat zij betere argumenten hebben om dat te doen (grote parochie met vele communicanten).

Tekst

test
[voorkant]

Reverendissime ac Illustrissime Domine

Omni cum reuerentia et gratitudine Accepimus huius ipris de manu Illustrissimi nostri iprensis maxime venerandas ac gratissimas reverendissim[e] ac Illustrissime Sue Gratie quibus ipsi placuit significare nobis libellum Supplicem quem Magistratus Rollariensis ipsi exhibuit miramur Sane ac vix scimus ad quid ille libellus tendere velit cum constet a longo tempore provisum esse rollariensibus abundu de sufficientibus ministris Sacramentorum maxime post admissionem R[everendorum] patrum Augustinianorum qui inter alia Sub hoc etiam onere et obligatione admissi sunt a prefato magistratu primo ut singulis diebus dominicis et festivis ad minimum celebrent duas missas ad commoditatem inhabitantium ut claro habetur in concordato inter eumdem magistratum et prefatos patres de quo si opus sit authenticum possumus exhibere extractum ex registro rollariensi

Secundo ut ibidem habetur ut rogati a parocho eidem assistere teneantur in administratione Sacramentorum per unum ex suis patribus ob quam et alias rationes incorporarunt ante dicti patres hospitale fundatum in oppido rollariensi cum omnibus proventibus et pertinentus ipsi annexis

his superaddi posset quod in locis ubi sunt aliqui conventus patrum mendicantium non tot esse necessarios vicepastores uti contingit in pluribus civitatibus quam alibi ubi tales non sunt quia ordinarie tales patres non solum ex obligatione verum etiam spontanee et ultronee paratissime esse solent ad serviendum populis diu noctuque tam in audiendis confessioni his quam in aliis functionibus spiritualibus et pastoralibus ad eos sibi devinciendos ut liberaliores sint in prestandis elimosinis ex quibus vi constitutionis sue vivere debent

test
[voorkant]

jnsuper habet parochus rollariensis preter prefatos patres duos adhuc alios sibi assistentes per unionem capellaniarum in ecclesia rollariensi fundatarum per quam unionem facta sunt duo beneficia curata pro assistentia parochi cui unioni predecessores nostri patroni predictarum capellaniarum non coacti neque ex obligatione et necessitate cum unus pastor cum uno vicepastore et assistentia patrum augustinianorum plusquam sufficeret sed ex mera gratia et ad complacendum sepe dicto magistratui requirenti dictam unionem consenserunt ut in literis unionis habetur non sine minutione juris sui et preeminentie male suggerit prenominatus magistratus in suo libello supplice quod parochia se extendat in pluribus partibus ultra milliare cum ecclesia rollariensis sistat fere in medio et plures partes et pene omnes non excedant mediam horam una excepta que ad unam se circiter leucam extendit et quod nobis favere debet maxima pars inhabitantium habitat in oppido ubi facilis est accessus et ubi nullas levamus decimas ex quibus omnibus clare patet quod infundate sepementionatu magistratus requirere possit secundum vicepastorem cum per unum vicepastorem et et [sic] assistentiam patrum augustinianorum abunde provisum sit de sufficientia ministrorum sacramentorum pro dicto loco et si supperadditus sit unus ex mera gratia hoc nobis gravamini esse non debet sed potius magistratum populumq[ue] rollariensem multum devinciens quod juri nostro et preemintus pro commoditate eorum cedere voluerimus consentiendo predicte unioni ad requisitionem eorum ad que omnia ut reflectere dignetur in sua rescriptione ad prefatum magistratum Illustrissimam suam gratiam quam humiliter et per enixe rogamus et videat ne ipsa sibi per facilem discensum ad dicti magistratus rogatum fabam cudat et idem petant a Reverendissima sua Dominiatione ad exemplum rollariensium Rumbecani qui ut audivimus expectant exitum sepe mentionati libelli ut hui se conforment si ipsis favorabilis sit maxime cum non minorem habeant rationem ad secundum postulandum vicepastorem quam rollarienses cum illorum parochia quoad ad plures partes longius se extendat quam ipsorum et etsi numerus communicantium parum sit inferior utpote 2400 et rollariensium 2900 preter propter difficultas tamen assistendi maior propter distantiam loci de ceteris felicem inchoati anni decursum Illustrissime Sue Gratie apprecantes omni cum veneratione subscribimur

Reverendissime ac Illustrissime Domine

Celsitudinis sue observantissimus famulus Patricius holvoet Abbas Zonnebecanus

Zonnebece 14 jan[ua]rii 1725