Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-964

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-06-1720

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; als datering wordt de meest recente datum gebruikt. // Bijkomende dateringen: "den 26 7bre 1714" (26/09/1714); "in date 13 maerte 1715" (13/03/1715).

Type: Informatie betreffende processen tegen jonker Ch[ar]le Ph[i]l[ippe] Keignaert, met betrekking tot de verkoop van een tiende

Beschrijving: Informatie betreffende een reeks processen tegen jonker Ch[ar]le Ph[i]l[ippe] Keignaert voor de heren van de kasselrij van Ieper, van de Raad van Vlaanderen te Gent, en van de Grote Raad te Mechelen, betreffende verkoop van een tiende. De verkoop kwam tot stand nadat de auteur van het document in alle drie de instanties het proces gewonnen had.

Tekst

BRU-AGSB-Z-964 [voorkant]

den overslagh van thyende is den 26 [septem]bre 1714 daer naer is gecommen in processe iegens deer Jonger Ch[ar]le ph[i]l[ippe] keignaert voor d'heeren der casselrije van Ipre daer naer tot gendt ende tot mechelen bij appelle

Ten tyde van het proces hebbe ick gegeven ende betaelt in date 13 maerte 1715 an ditto mesdach tot het doen van[de] consignatie onder Cambier om te genieten het incommen vande selve thyende de somme van - 258: 18: 10

te noteren dat het contrackt maer is geschiet den 8 Junij 1720 naer de [onleesbaar] in drie instantie[n] het proces gewonnen te hebben