Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1018

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-01-1726

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "La Saint Jean Baptiste mil Sept cens vingt cincq" (24/06/1725); "Saint Jan 20 et 21" (24/06/1720 en 24/06/1721); "le dernier Saint Jan. 1725" (24/06/1725); "Saint remy 1724" (01/10/1724); "Le Saint remij 1725" (01/10/1725).

Type: Kwitantie door de pastoor van Linsele aan Hijgin Lesage voor de aanvulling van de canonieke portie, die de abdij van Zonnebeke hem verschuldig was, voor 6 jaren

Beschrijving: Ch. Platel, pastoor te Linsele, verklaart dat Hijgin Lesage hem verscheidene malen het bedrag betaalde, dat de abdij van Zonnebeke hem schuldig is als aanvulling op zijn canonieke portie. Het gaat om 6 jaren, met de laatste betaling in 1725.

Opmerking: Het document bevat tekst in twee verschillende geschriften; onder de datering begint een ander geschrift.

Tekst

test
[voorkant]

Ie sousigné declare avoir recû en divers paijemens d'hijgin Lesage paijant a L'acquit de messieurs Les abbé et chanoines reguliers de Sonnebec a raison de mon supplement de portion congrue depuis six ans Le dernier echû a La S[ain]t Jean Bap[tis]te mil Sept cens vingt cincq La Somme pour chacun an de cinquante huit florins et dix patars

Ch. Platel pasteur de Linselles

Ledit hijgin a recû quittances autres que cela-cij pour tout ce que dessus

Signé Le 18 janvier 1726

Annoteit que de six annez ci devant marqué ie marque dans mon livers deux annez a schavoir S[ain]t Jan 20 et 21 Les autres 4 annez font paiement [re?]ceu le dernier S[ain]t Jan: 1725 par le dernier dime écui S[ain]t remy 1724 dont cest a paier Le S[ain]t remij 1725 - 8: 0: 0

test
[achterkant]

quijttantien etc[eter]a raekende de wed[uwe] jean Sage te leijnzeele tot den 31 jan[uari] 1733 ghevalideert op haer pahten van 8 ghemeten