Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1012

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "ten Jaere 1723 ende tlaste 1724".

Type: Rekening van de strodekker voor werken aan de hofstede van de abdij van Zonnebeke, bewoond door Hubrecht de Kemel

Beschrijving: Fransoijs de Man, strodekker, verklaart dat hij werken verrichten aan de hofstede van de abdij van Zonnebeke die bewoond wordt door Hubrecht de Kemel, ter waarde van 22 pond.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreuen fransoijs de man kent gheurocht t hebbe[n] op d hofstede bewont van hubrecht de kemel In strooijdecke[n] toe behoo- ren[de] aen t Clooster te zonnebeque

Jtem Alsvoore[n] v[er]leijdt door den zelue[n] den nombre van twee hondert ghleije[n] Jpersche gouse op de scheure van noorde[n] en[de] van westen Jn twee naervolgen[de] Jaere[n] te weten ten Jaere 1723 en[de] tlaste 1724 bedraght van tghleij zes pont enalf Jddre hondert Comt - 13: 0: 0

Jtem daer ouer gheurocht den tijt van drije daeghe[n] aen zeuenthije[n] stuijvers Jddre dagh met den mont Cost - 5: 2: 0

Latten naegels - 2: 8: 0 Wissen en[de] banderoe[n] - 1: 10: 0 ___________________ Comt same[n] So[m]me van - 22: 0: 0 Dit is tmarck van fransois de man