Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1005*

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-01-1724

Type: Kwitantie door de erfgenamen van Gillis de Haene aan de pastoor van Zonnebeke, die optreedt in naam van de dis van Zonnebeke

Beschrijving: De erfgenamen van Gillis de Haene verklaren dat zij van pastoor Borreman van Zonnebeke, die optreedt in naam van de dis, de som van 28 ponden 1 schelling parisis ontvingen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1005* staat in de marge van BRU-AGSB-Z-1005.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

[In de linkermarge:] Dese achtentwintich ponden een schele par[isi]s sijn door donderschr[euen] hoirs van gilles de haene ontfaen in afrek[eningh]e met den heer pastoor Borreman agierende ouer den disch van sonnebeke hem geuende cessie van actie van deselue so[m]me te v[er]haelen tot laste van pieter hoflacq ancommen[den] pachter toircon[den] 27.en Januarij 1724

Jan V[er]meersch

Joannus batijste de hem

dit is het marck van Wijnocus de pre