Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1000

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-01-1723

Type: Verklaring door de pastoor van Zonnebeke betreffende de wens van wijlen Carel Balen om met een gezongen jaargetijde herdacht te worden

Beschrijving: Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, verklaart dat Carel Balen enige dagen voor zijn overlijden, te kennen had gegeven dat hij een gezongen jaargetijde wenste te hebben.

Tekst

test
[voorkant]

nota dat carel balen eenighe daghe[n] voor sijn doodt heeft kenbaer ghemaeckt dat sijn intentie was dat sijn iaerghetijde soude gheschiede[n] door een singhende misse

testor dese[n] 12 Januarij 1723

franciscus borreman pastor van Zonnebeke