Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1006*

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-01-1724

Type: Kwitantie door de erfgenamen van Gillis de Haene aan de pastoor van Zonnebeke, voor de aankoop door de dis van Zonnebeke van gronden van wijlen De Haene

Beschrijving: Jan Vermeersch, Joannus Batijste de Hem en Wijnocus de Pre, erfgenamen van Gillis de Haene, verklaren dat zij van Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke en optredend in naam van de dis, de som van 13 ponden groten Vlaamse munt ontvingen, als koopsom in de verkoop vermeld in BRU-AGSB-Z-1006.

Opmerking: Deze tekst werd bijna volledig doorstreept. // BRU-AGSB-Z-1006* staat onder BRU-AGSB-Z-1006.

Tekst

test
[voorkant]

Bekennen ontfaen thebben van heer ende m[eeste]re franciscus Borreman pastoor van Sonnebeke Jn afrek[enijngh]e agierende ouer den voors[eijd]en disch de so[m]me van derthien ponden grooten vlaems ouer de voldoenijn[ghe] van[de] pennijnghen Coopschats hieruooren Toircon[den] 27. Jan[ua]rij 1724

Jan V[er]meersch

Joannus batijste de hem

dit is het marck van Wijnocus de pre

visa

BRU-AGSB-Z-1006 [voorkant]

Coopbrief van ontr[ent] 3: 0: 0 r[oeden] Erfve Jn proff[ijt]e vanden disch jegens dhoirs gillis dhaene