Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1011

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-01-1724

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "half maerte" (15/03).

Type: Overzicht van de schulden van wijlen Gillis de Haene, en kwitantie aan zijn erfgenamen voor het volledige bedrag

Beschrijving: Overzicht van de schulden die Gillis de Haene achterliet bij zijn dood, en kwitantie voor het gehele bedrag aan de erfgenamen van De Haene.

Opmerking: Uittreksel.

Tekst

test
[voorkant]

extrait van de achterghelaeten schult van gillis de haene

1. vier iaeren cheins ider iaer tot 4 ponde[n] par[isi]s comt (half maerte) - 16: 0:

2. vier iaere[n] pacht van 1: 1: 81 roede[n] landts ider iaer tot 7 ponde[n] pa[ris]is comt - 28: 0: 0

3. vier iaeren pacht van 13 ghemete[n] twee lijnen lants (volghens dat hij ordineerlijck heeft betaelt) ider iaer tot 82 lb par[isi]s comt - 328: 0: 0

4. vier iaeren last van erkentenisse van het ghebruijck van sijn woonplaetse volghens de verbintenisse in sijn testament ider iaer tot 8 lb par[isi]s comt - 32: 0: 0

tsamen - 404: 0: 0

ontfae[n] dese 484 lb p[arisis] van de hoirs van gille dhaene bij liquidatie op de[n] 27 Jan[uarij] 1724

fran[?]