Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-973*

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-08-1721

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "opden 14 marti 1720" (14/03/1720).

Type: Verklaring door A. Laga dat hij de hofstede vermeld in BRU-AGSB-Z-973 kocht voor, en met geld van, de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: A. Laga verklaart dat hij de hofstede te Zonnebeke, vermeld in BRU-AGSB-Z-973, van meester Lenghelart kocht ten voordele van de abdij van Zonnebeke, en dat de koopsom betaald werd door de dispensier van de abdij.

Tekst

test
[voorkant]

den Coop ghedaen door den onderschr[even] Jeghens de heere ende m[eeste]r Lenghelart en Consorten opden 14 marti 1720 van hunne hofstede Jn sonnebecque is ten proffite vande Abdie ende betalt door den heere dispencier Toor[conden] desen 28 oust 1721

A. Laga

BRU-AGSB-Z-973 [achter]

Coopbrief van een vervallen hofstede inden westhouck jeghen hubertus l'englaer en consoorten groot in de viftigh ghemeten ghecoght door den bailliu laga voor d abdie 1720

4 schuijve n°. 8°.