Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1044*

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-07-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den 26 deser" (26/07/1728); "den 2 augusti" (02/08/1728); "1728".

Type: Brief van J. De Raet aan de ontvanger van de abdij van Zonnebeke, met de afspraak om elkaar te ontmoeten te Gent

Beschrijving: Brief waarin J. De Raet afspreekt om A. Crommelijnck, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, met de nodige notariƫle instrumenten te ontmoeten op 02/08/1728, te Gent, in de Gouden Zon. Mocht hij voor die datum geen plaats vinden op de diligence, dan verschuift de afspraak naar de ochtend daarna.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1044 en BRU-AGSB-Z-1044* zitten verpakt in een gezegelde omslag met adres.

Tekst

test
[voorkant]

Loven den 28 Julij 1728

Mijn Heer

hebbe UEerw[eerdicheijts] missive van den 26 deser op hodie ontfanghen sal mij met de noodighe instrumenten op maendagh toecomende (met de gratie Godts) wesende den 2 augusti tot gent in de Goude Zonne S'avonts ontrent den 8 uren met de diligense laeten vinden ofte wel S'anderen daeghs voormiddagh blijve ondertusschen naer offers van mijn Oodtmoe- digh respect aen mijn Heere den Abt met wensch van eene goede gesontheijdt

Mijn Heer

VEerw[eerdicheijts] Oodtm[oedighen] ende Onderd[anighen] Dienaer J. De Raet 1728

P.S. dat ik scrijve ofte wel s'anderen daeghs voormiddagh dat soude maer sijn ingevalle ik gheene plaetse op de diligense Conde Crijgen anders sal op den 2 augusti daer wesen

test
[adres]

Aen Den Eerweerdighen Heere Abt ende Heere van Zonnebeeck Tot Zonnebeek