Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1042

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-02-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Jn daeten 11.en meij 1711" (11/05/1711); "4 Junij 1729" (04/06/1729).

Type: Taxatie van de bomen op een stuk boomgaard van de dis van Zonnebeke te Langemark, op vraag van de dis en van de pachteres, de weduwe van Geeraert Morel

Beschrijving: G. Boutens, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, taxeerde de bomen op een stuk boomgaard te Langemark [+ situering van de grond], toebehorend aan de dis van Zonnebeke, op verzoek van meester Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, die optreedt in naam van de dis, en van de weduwe van Geeraert Morel, pachteres van de grond.

Tekst

test
[voorkant]

f┬░ 70 Boomghetal v[idu]a morel

Opden achthienden februarij xvij.C achtentwintigh was bij mij onderschreven ghesworen Prijser Der Zaele ende Casselrie van Jpre gemaeckt nieuw Boomghetal op een Partije Boomgaert Jnde prochie van Langemarcq noort Jeghens De rousselaerstraete alsnu bij verlaegijnghe Competerende Jn proprieteijte aen den disch van zonnebeke ten versoucke van heer ende meester Franciscus Borreman Pastor van tselve zonnebeke agierende ouer Den voorseijden disch ter Eendere ende De weduwe van Geeraert morel Pachtersse van dies ter andere ende aldaer bevonden t'gonne hiernaer volcht

Midbaere appelboomen prop[rietaris]se[n] - xxv.tich Eecken dobbel Plantsoen oock proprietarissen - j.e Gheplante abeelen van weghen de prop[rietari]s nu Enckel plantsoenen ende minder - xiiij.e

Bastarde abeelen pachters

test
[voorkant]

queeck nu sijnde Enckel Plantsoenen - ij.e Gheplante popelieren pachters queeck sijnde dobbel ende Enckel plantsoenen - xj.e Sochte tronckwulghen midbaere proprietaris bouen de gonne te Cort bevonden volghens t'naerschreven ghetal noch - xv.C Jonghe Jdem pachters queeck - vij.e Jtem derthien roeden Jonghe Doorenhaeghe aldaer sijnde alsnu Capabel op te bestoppen door de pachters gheplant ende ghequeeckt

Van welcke voorenstaende getallen hebbe bevonden Jn ouerghetal ten proffijtte vande pachtersse Jn Conformiteijte van het oude ghetal aldaer ghemaeckt door Den prijser frederick De Boutte

Jn daeten 11.en meij 1711 Eerst den nombre van twee bastarde abeelen Enckel plantsoenen Elf popelieren plantsoenen Seven Jonghe tronckwulghen ende derthien roeden Jonghe Doorenhaeghe tsamen gheex[timeer]t bouen De Courtresse van twaelf sochte tronckwulghen volghens t'selve ghetal noch ter Somme van - xxv lb: iiij s

ALDus ghedaen ten daeghe ende versoucke alsvooren ten beleede vande pachtersse mij Toorconden

G. Boutens

dhelft prijsen met acte en[de] desen double 1: 10: 0 sol[vitur] door den heer pastoor [...?]afier 4 Junij 1729

test
[achterkant]

nieu Boomgetal Boomgaert V[idu]a morel 1728