Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1019

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-02-1726

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op den 9 meij 1710" (09/05/1710).

Type: Telling van de bomen op het Groot en het Klein Haanhof, door Franchois de Boutte en de pastoor van Zonnebeke, in naam van de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Franchois de Boutte en Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke en optredend voor de dis van Zonnebeke, verklaren dat zij de bomen hebben geïnspecteerd op twee stukken lang, die gepacht worden door France de Boute, nl. het Groot en het Klein Haanhof [+ opsomming van de bomen]. Zij tellen 5 bomen meer dan aanwezig waren bij de laatste inspectie, door Frederijck de Boutte op 09/05/1710; ook deze zullen ten voordele van de dis zijn.

Tekst

test
[voorkant]

Wij onderschreuen hebben inspectie ghenomen van de abeelkens eecken plansoenen etc[etera] staende op twee partien landt teghenwoordigh noch in pachte bij france de boute ghenaemt het groot haenhof groot vijf lijne[n] ende het cleijn haenhof groot ontrent een ghemet alwaer wij bevonden hebben op de[n] 21 febr[uari] 1726 dese naervolghende

eerst op het groot haenhof de nombre van 63 abeelkens ende 12 eecken plantsoenen - tsamen 75

item op het selue haenhof 2 abeel saeden 1 popeliersaet ende 9 eeck saeden nieuwe queeck tsamen 12

ten tweeden op het cleen haenhof de nombre van 4 abeelkens een Jpen ende 25 eecken plantsoenen tsamen - 30

item op het selue cleen haenhof een abeel saet ende 2 eecke[n] saeden - tsamen 3

dus bevonden op dese twee partien 67 abeelboomkens 37 eecken plantsoenen ende in den nieuwe[n] queeck 15 saeden daer en bouen 1 Jpen

nota dat in dLaeste prijsie op den 9 meij 1710 bij frederijck de boutte gheswore[n] prijser bevonde[n] is gheweest den nombre van een 100 aldan ouergenome[n] ende hebbe[n] wij nu bevonden den nombre van 105 dus 5 boue[n] het versochte ghetal de welcke nu oock ouerghenomen sijnde sullen groijen ten profijte van den disch - dus tsame[n] 105

bouen dese 105 boomkens sal oock groijen ten profijte van den disch den nieuw ouerghenome[n] queeck bestaende in den nombre van 15 saeden - ut supra

Franciscus borreman pastor van zonnebeke agierende voor den disch van aldaer

Franchois de Boutte

test
[achterkant]

nieuwe nombre van de boomkens etc[etera] op het cleijn ende groot haenhof bevonde[n] op de[n] 21 febr[uari] 1726