Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-995

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-05-1722

Type: Voordracht door de abt van Zonnebeke van Josephus Denijs aan de bisschop van Ieper, voor de wijding tot diaken

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt van Zonnebeke, draagt een religieus van zijn abdij voor aan Joannes Baptista De Smet, bisschop van Ieper, om de wijding tot diaken te ontvangen. Het gaat om broeder Josephus Denijs, subdiaken.

Tekst

test
[voorkant]

Jllustrissimo ac Reverendissimo Domino Domino Joanni Baptiste De Smet Dei et Apostolice Sedis Gratia Episcopo Jprensi Patricius Holvoet Abbas monasterii Beate Marie de Zonnebeke ordinis canonicorum regularium S[anc]ti Augustini Diecesis Jprensis reverentiam honorem et obedientiam

Ad Sacrum Diaconatus ordinem fratrem Josephum Denijs Subdiaconum religiosum nostrum professum etate literatura et moribus uti confidimus idoneum Jllustrissime ac Reverendissime Sue Gratie presentandum duximus et harum Serie conferre dignetur datum in Abbatia nostra Anno millesimo Septingentesimo vigesimo Secundo vigesima prima die maij sub sigillo et signatura nostra ordinaria

Patricius Holvoet Abbas monasterii B[ea]te Marie de Zonnebeke