Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1030

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-05-1728

Type: Veranderingen betreffende de kapelanijen te Roeselare, meer bepaald betreffende het loon van de kapelanen en de samenvoeging van twee kapelanijen

Beschrijving: Aangezien de bevoegdheden van de kapelanen te Roeselare uitgebreid werden, krijgen ze 40 pond groten Vlaamse munt per jaar meer betaald; dit bedrag moet betaald worden door de tiendenheffers, namelijk het kapittel van Sint-Pieter te Rijsel, de abdij van Zonnebeke, en de kapelaan van Sint-Kruis te Rijsel. De kapel van OLV te Roeselare, werd op last van de kapel van het Heilig-Kruis verenigd met de kapel van OLV in het hospitaal, en de verplichtingen van deze kapelanij werden gereduceerd tot 2 missen per week, en 1 per maand door de bisschop van Brugge, en dit op vraag van de kapelanen De Bie en Joannes Baptista De Vos, religieus van de abdij van Zonnebeke.

Tekst

test
[voorkant]

Sedert de augmentatie in de Competentie onderpastoreel van d'heeren Caeppellaenen Binnen Rousselaere bestaet voor alle beijde in veertigh ponden grooten vlaems Courant waer mede belast sijn Jaerlijckxs te betaelen de heeren thiende heffers voor eerst Het Capitel van S[in]te Pieters binnen Rijssel voor sijn quote betaelt in guldens Vlaems Courant de Somme van - fl. 150: 14: 2 De abdie van Sonnebeke - fl. 68: 4: 9 den Cappelaen van S[in]te cruijs binnen Rijssel - fl. 21: 1: 1 ______________________________

te Saemen de so[m]me van fl. 240: 0: 0

Copie uijt den belegerbouck van de Capelle van onse Lieve vrauwe In Rousselaere Het Last van de Capelle van het H[eijligh] cruijs gheunieert met de Capelle van onse Lieve vrauwe int hospitael is ghereduceert t'Saemen tot twee missen ter weke en eene ter maende door sijn hoogw[eerdicheijt] henricus Josephus Bischop van brugge ten versoucke van d'heeren Cappellaenen De Bie en Joannes Baptista De Vos Religieus van d'abdie van Sonnebeke op den 13 meije 1728