Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1028

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1727

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den 27 meij 1715" (27/05/1715); "den achtinten meij seventhien hondert seven en twintigh" (18/05/1727); "den 18 meij 1727" (18/05/1727).

Type: Schenking door Maerten Oostijn filius Maerten van een rente aan de dis van Zonnebeke, in navolging van het testament van wijlen Marij Le Febure

Beschrijving: Maerten Oostijn filius Maerten, erfgenaam van Marij Le Febure, verklaart dat hij - om te voldoen aan de bepalingen van het testament van Marij - een rente van 40 ponden groten Vlaamse munt geschonken heeft aan de dis van Zonnebeke. Deze rente is ten laste van de erfgenamen van Pieternelle Deijne, weduwe van Charles van der Meersch. Marij kocht deze rente van Pieternelle op 27/05/1715. Maerten verklaart dat de rente betaald werd tot en met 18/05/1727.

Tekst

test
[voorkant]

den onderschreuen maerten oostijn f[ili]us maerten hoir van marij Le febure sijn moije om te voldoen aen het testament van dito marij kendt soo hij doet te cederen ende te gheven aen den disch van Zonnebeke een rente van veertigh ponden grooten vlaems croijserende den penninck twintigh ten laste van de hoirs van pieternelle deijne weduwe van charles van der meersch welcke rente marij Le febure heeft gheacquireert van dito pieternelle deijne bij forme van transport volghens de acte tot Zonnebeke den 27 meij 1715 aengaende de verschenen verloopen kendt hij hoir voldaen te sijn tot ende met den achtinsten meij seventhien hondert seven en twintigh consenterende dat den vermelde[n] disch sal vermoghen sijn eerste iaer croijs te ontfanghen beginnende den 18 meij 1727 actum tot Zonnebeke desen eerste[n] october seventhien hondert seven en twintigh present heer alipius vertomme ende Joannes gommers

dit is het Maerck van Maerte[n] oostijn

Joannes gommers

Alipius vertomme vice-pastor in sonnebeke