Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1026

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-07-1724

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Pieter de Cock filius Pieter tot amman van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke te Langemark en Klerkshove

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, stelt Pieter de Cock filius Pieter, inwoner van Langemark, aan als amman van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke te Langemark en Klerkshove, met alle gebruikelijke plichten en rechten.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Wij Patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke gheinformeert ende betrauwende op het goet comportement ende Capaciteijt van pieter de cock f[ili]us pieter wonnachtigh binnen de prochie van Langhemarck hebben hem ghecommitteert ende ghestelt committeren ende stellen bij desen om te bedienen het officie van Aman op onse heerelichede van Zonnebeke in Langhemarck als oock van onse heerelichede van Clerxhove in het selve Langhemarck met alle sulcke profijtten ende emolumenten als aen het selve officie aldaer is competerende ende voorgaendel[ijck] in ghebruijck is gheweest midts doende alle t'gonne aen het selve officie incumbeert ende doende den ghewonnelijcken eedt inde handen van onsen bailliu gevende hier bij commissie om aldaer te jaeghen ende toesigh te nemen van onse jaeght va[n] aldaer datum den 11 julii 1724 onder onsen ordinairen zeghel ende handteeken

Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke etc[eter]a

test
[voorkant]

commissie vande ammanije van clerckxhoeve gegeven 1757