Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1020*

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-08-1727

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 28.en junij 1725" (28/06/1725).

Type: Instemming door Martinus Oostin met de bepalingen van het testament van Marij Le Fevre [zie BRU-AGSB-Z-1020]

Beschrijving: Martinus Oostin verklaart dat hij kennis genomen heeft van het testament van Marij Le Fevre, zijn 'moei' (28/06/1725), dat hij de bepalingen ervan aanvaardt, en dat hij instemt met alles wat de pastoor van Zonnebeke gedaan heeft, of nog zal doen, om de bepalingen van het testament ten uitvoer te brengen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1020* staat op de achterzijde van BRU-AGSB-Z-1020.

Tekst

test
[voorkant]

post

ick onderteeckent martinus oostin in de presentie van joos oostijn ende joannes gommers als ghetuijghen Kenne verstaen te hebben ten vollen het testament ofte uijttersten wille van marij le fevre mijne moeije ghemaeckt op den 28.en junij 1725 declarere dat ick het selve testament aenveerde sonder eenighen teghensegh derogerende aen alle rechten en costumen die eenighsins aen het selve contrarie soude connen wesen declarere voorder alles goet te keuren het gonne den heer pastor heeft ghedaen en noch sal doen tot het volbrenghen van het testament actum desen 17.en oust 1727

dit is het marck van martinus oostijn

Joannes gommers

dit is het marck + van joos oostijn

testament van Marie Lefebure