Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-954**

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-01-1720

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Novembre decembre 1719" (11/1719 en 12/1719).

Type: Kwitantie [door de griffier van de Grote Raad?] aan de procureur van P. Mesdagh voor de betaling voor een rapport betreffende het beroep door C.P. Keignaert tegen P. Mesdagh voor de genoemde Raad

Beschrijving: H. Wels verklaart dat procureur Ladmirant in de griffie van de Grote Raad van Mechelen de som van 99 gulden 18 schellingen 6 penningen betaalde, in naam van Pierre Mesdagh, voor een rapport van de Grote Raad van november-december 1719, betreffende het beroep van Charles Philippe Keignaert, heer van Dentergem, tegen Pierre Mesdagh.

Tekst

test
[voorkant]

Extrait des livres aux Rapports du grand Conseil de L'Empereur et Roij L.ij.° Novemb[re] decemb[re] 1719 n.° 15 Charles philippe keignaert Esc[uye]r Seig[neu]r de Denterghem app[e]l[an]t de flandres contre pierre mesdagh jntimé - fl. 99: 18: 6

Le procureur ladmirant at paié au Greffe dudit grand Conseil la Somme de nonante neuf florins dixhuit sols six deniers monnoije Courante pour le Rapport cij dessus paiant de la part de pierre Mesdagh à Malines le 9.e janvier 1720

h. Wels