Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-953

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-01-1720

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "ten Jaere xvij hondert seventhyne" (1717); "1720".

Type: Kwitantie door de erfgenamen van Jan Bouttens aan de abdij van Zonnebeke, bij de afrekening van een cijns die afliep in 1717

Beschrijving: Jan Baptiste Leupe, die optreedt in naam van de erfgenamen van Jan Bouttens, verklaart hij van de heer Crommelynck, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, de som van 25 ponden groten Vlaamse munt ontving, als afrekening bij het einde van een cijns die afliep in 1717.

Tekst

test
[voorkant]

Ontfaen bij den onderschreven Jan baptiste Leupe als gecommitteert vande hors Jan bouttens (mits geeyntich is den Cheyns ten Jaere xvij hondert seventhyne van alle de materiale van de huijsige stallynge ende schure mitsgaders de plansoenen ende s pachters prijs van den Crommelynck ontfanger der Abdye van Zonnebeke in volle betalynge de somme van vijfentwintich ponden grooten vlams desen 3 Jannuarij 1720

joannes baptiste Leupe 1720