Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-937

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-01-1719

Type: Denombrement door Winocus Delbeke in naam van J.B.J. Decarpentier aan de baljuw van het leenhof van Klerkshove, voor een leen te Passendale

Beschrijving: Winocus Delbeke overhandigt in naam van heer en meester Jan Baptiste Joseph Decarpentier aan de heer Michiel Pijpe, baljuw van het leenhof van Klerkshove te Langemark, het denombrement voor 4,5 gemeten leen in de parochie van Passendale [+ situering van het leen] [+ verplichtingen van de leenman]. De genoemde Decarpentier erfde het leen van zijn vader, meester Jooris Francois De Carpentier.

Tekst

test
[voorkant]

Dit js t Raport grotte ende denombrement van Leene Dat jck winocus Delbeke als bedienende man ouer heer ende m[eeste]re jan bap[tis]te joseph decarpentier Doe ende ouergheue aen s[ieu]r michiel pijpe balliu vanden leenhoue van clercqshoue jn Langhemarcq groot vier ghemeten en half onder busch ende winnende Lant gheleghen binnen de prochie van paesschendaele ghemeene met Dhoirs Dheer Joris de gelcke aboutterende van oosten t'jnghels velt zuijt ende noort het stratken Loopende vanden goudt bergh naer het voorseyde jnghels velt ende wes[t] t'Leen te vooren toebehoort hebbende woutter De beertykgraue staende die voornomde Leen ten Dienste van trauwe ende waerhede ende t'eenen halfuen Relieue van vijf ponden par[isis] als verandert bij successie ende camerlynck ghelt ende ter vercoopynghe ofte belastijnghe den thienden pennynck met ghelick Relief ende camerlynck ghelt welck voornomde Leen hem toeghecommen js bij successie van Dheer ende m[eeste]re Jooris francois De Carpentier zijnen heer vader jnder vormen ende manieren soo gheuen jck Desen Raporte ouer onder alle ghewoonelicke protestatien Desen 26.e[n] jannuarij xvij.C neghenthiene toorconden

W. Delbeke

test
[achterkant]

t'raport van[de] 4 1/2 leen Competeren[de] heer en[de] m[eeste]r Joannis Bap[tis]te Jooseph de Carpentier binnen de p[roc]hie van passchendale en[de] ghehouden van clercx- houe in Langhemarcq 1719