Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-917

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende dateringen: "op den 12 xbre 1718" (12/12/1718); "29 maerte 1718" (29/03/1718); "op den 19 9bre 1733" (19/11/1733).

Type: Notitie betreffende betalingen door Geeraert Boutten en Gelen Bouten filius Geraert, respectievelijk in 1718 en 1733, van jaarlijkse intresten op een bedrag van 16 ponden groten

Beschrijving: Notitie betreffende betalingen door Geeraert Boutten en Gelen Bouten filius Geraert, respectievelijk in 1718 en 1733, van jaarlijkse intresten op een bedrag van 16 ponden groten.

Tekst

test
[voorkant]

voorder notitie

noch betaelt door geeraert boutten op den 12 [decem]bre 1718 drie Jaere[n] croijs van 16 lb gr[ooten] cap[itae]l in aduenante van p[enninc]k 16 [lijkt veranderd geweest te zijn naar '20'] Jaerlijcks 9 lb 12 [...?] tlaeste verschene[n] 29 maerte 1718

noch betaelt door gele[n] boute[n] f[ili]us geraert op de[n] 19 [nouem]bre 1733 ter minderinghe van[de] de croijsen de so[mm]e van vijftigh guldens een schellijnck vlaems volghens de quitantie ae[n] hem gegeuen

te notere[n] datter een schellinck permissie meer[?] was