Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-915

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-02-1718

Type: Kwitantie door de ontvanger 'des Espices et Messieurs de la Chambre des domaines en cette Ville [= Ieper]' aan de abdij van Zonnebeke, i.v.m. een amortisatie

Beschrijving: J. Dobbelaere, ontvanger 'des Espices et Messieurs de la Chambre des domaines en cette Ville [= Ieper]', verklaart dat hij van meester Aquilinus Crommelijnck de som van 6 gulden 7 stuivers ontving, betreffende het geschil tussen meester Louis du Riez, ontvanger van de amortisatiegelden, en de abdij van Zonnebeke.

Tekst

test
[voorkant]

Receu par Le Soubsigné receueur des Espices de Messieurs de la Chambre des domaines en cette Ville de sieur et m[ait]re aquilinus Crommelijnck La Somme de six florins sept pattars autant que porte autant que porte le droit de la Comp[...?]n tenue ce Jourdhuij et le raport ij ensuivij en la cause de m[ait]re Louis du Riez charge du recouurement des droits d'amortissement contre Le Reuerend abbé et Religieux de sonnebe[ke] [doorstreept: Fait a] y compris les copie[s] du Verbal fait a Jpres ce quatre[sm]e feurier 1718

J. Dobbelaere

test
[achterkant]

[sommetje niet overgenomen]

het proces verbael met de quitance dat de Abdije den coop vande hofstede niet en moet betaelen conforme den prijs vanden coop drie iaeren iaeren [sic] ten ad[uenan]te vanden penninck twintich maer alleenelick 3 iaeren ten ad[uenan]te vanden pachbrief a 9 lb 10 d ijder gemet conforme den regel vande amortisatie