Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-920

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-04-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 8.en april 1718" (08/04/1718).

Type: Verklaring door de klerk van het leenhof van de Zaal van Ieper dat de abdij van Zonnebeke betaalde voor de kosten van het onterven en erven van de door de abdij aangekochte heerlijkheid van Klerkshove

Beschrijving: J.B. de Beuf, klerk van het leenhof van de Zaal van Ieper, stelde de rekening op van de kosten van het onterven en inerven, betreffende het leen van Klerkshove, dat van de Zaal van Ieper gehouden wordt, en dat door de abt van Zonnebeke overgekocht werd. Het totaal bedraagt 25 ponden 2 schellingen parisis. De Beuf ontving dit bedrag van de ontvanger van de abdij van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Memorie vande rechten in het onterfuen ende erfuen van het leen van Clercxhoue releverende vande Zaele van jpre ghecocht door den Eerweerden heere abt van d'abdie van zonnebeke ende daer in gheerft den 8.en april 1718 soo volcht Alvooren ouer de Kenisse vande procuratie om den [lb parisis] vercooper t'onterfuen - 2: 10: 0 t'recht van onterfuen ende erfuen - 5: 0: 0 ouer t'bedienen de procuratie - 0: 12: 0 concipieren van d'acte - 0: 12: 0 messagier - 0: 12: 0 ouer het verhef van het voorseyde leen - 2: 10: 0 ouer het stellen bedienende ende sterffelyck man vanden Leene met tdoen den eedt van feautheijt - 5: 0: 0 messagier - 0: 12: 0 ouer den erfbrief met het teeckenen - 5: 1: 0 ouer t'zeghelen vanden heere Bailliu ende leenmannen - 1: 10: 0 debvoir in het doen zeghelen - 0: 12: 0 registrature - 0: 16: 0


------------------------------ - 25: 7: 0

ontfaen van mijn heere den ontfangher

test

van d'abdie van zonnebeke de somme van vijfentwintigh ponden seuen schele parisis ouer de rechten van d'ander syde vermeeten ende de selue somme ghedistribueert actum desen 9den april 1718 Toorconden als Clerck vanden voorseyden Leenhoue

J.B. de Beuf