Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-918**

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-12-1717

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1717".

Type: Verklaring door F. van Costenoble dat hij de heerlijkheid van Klerkshove kocht in naam van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: F. van Costenoble verklaart dat hij de heerlijkheid van Klerkshove kocht [zie BRU-AGSB-Z-918*] op bevel van de heer Crommelijck, dispensier en ontvanger van de abdij van Zonnebeke, in naam van de abt van Zonnebeke; de abdij verschafte hem ook de koopsom.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-918** staat onder BRU-AGSB-Z-918*.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

den onderschreven declareert hoe dat hij den coop hier vooren op gehestelt aenghegaen heeft door ordre vanden heere Crommelijck ontfangher ende dispensier vande abdie van zonnebeke ende de pennijnghen coopschadt met sijn ghelde t'hebben betaelt alswanne ouer ghelevert hebbe de bescheden in dit coopcontract ghemention...

diesvolghens declarere midt desen voor mijnnen commant den Eerweerden heere abt ende sijne abdie voor Mijn commant jpre 18.en x.bre 1717

F van Costenoble 1717