Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-137ter

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-07-1464

Opmerkingen analytische datum: De feestdag van de Apostel Thomas valt op 3 juli.

Type: Reactie van de officiaal van Terwaan op het niet-naleven door de abdij van Zonnebeke van zijn uitspraak in het proces tussen de abdij en de inwoners van Zonnebeke m.b.t. het gebruik van de kerk

Beschrijving: De officiaal van Terwaan deed een uitspraak in het geschil tussen de abdij van Zonnebeke en de kerkmeester, parochianen en inwoners van Zonnebeke [cf BRU-AGSB-Z-137bis]. Aangezien de abdij zich volgens de eisers niet aan de - voor haar ongunstige - voorwaarden van de uitspraak houdt, omdat de uitspraak volgens haar onduidelijkheden bevat, zal de officiaal ter plaatse gaan voor een visitatie.

Opmerking: De tekst van BRU-AGSB-Z-137ter is niet altijd even goed leesbaar; de tekst van de kopie, BRU-AGSB-Z-137*, is veel duidelijker.

Tekst