Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-242***

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-09-1550

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "vpden ijen Jn octobre xvC L snauonts" (02/10/1550).

Type: Dagvaarding door de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen van Wouter vander Gracht in diens proces met de abt van Zonnebeke en anderen

Beschrijving: Thomas de Harduijn, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, verklaart dat hij zich - op bevel van de Raad [= BRU-AGSB-Z-242*] en op verzoek van de abt van Zonnebeke - naar Gent begaf, naar het huis van meester Wouter vander Gracht, eiser in een geschil met de abt, om deze te dagvaarden om te verschijnen voor meester Danneel vanden Berghe, raadsheer en commissaris in de zaak. De genoemde eiser was afwezig, maar de deurwaarder sprak met zijn bediende en met Joes Meyne, zijn procureur. De eiser wordt gedaagd om op 02/10/1550, de avond voor hij voor de commissaris moet verschijnen, kennis te komen nemen van de documenten die de verweerders zullen voorleggen om hun claims te ondersteunen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

By virtute vanden openen lettren hier anne ghehecht Ende ten verzoucke vanden Prelaet van Zinnebeke heere van Zinnebeke ouer hem ende anderen verweerers Jc thomas de harduijn deurwaerdere[?] vanden rade In Vlaendren hebbe my ghetransporteert den xxvj.en septembre xv.C vichtich Binnen de stede van ghendt ten huise van Meestere wouter vander gracht heeschere dwelck midts zynen absentie sprekende zynen dienaer ende Joes Meyne zynen procureur die tlast namens[?] hem[?] mijn exll.[excellentie?] te kennen te [...?] Jc dachuaerde te comparerene voor mynen heere Meestere danneel vanden Berghe Raede ordinaire ende commissaris principael Jn dese zake ende zynen adjoinct vpden ij.en Jn octobre xv.C L snauonts te voren jnde herberghe te zyne binnen der prochie van Zinnebeke voerseyt[?] Omme te zien ende horen[?] [...?]biteren[?] alle doorconden die den voorseyden verweerere zullen willen beleden ende ooc ouerlegghen alle de tytelen ende [...?] zy he[...?] jn dese zake zouden willen behelpen omme[?] heerlicke mee[...?] te prouene[?] Jn dese zake ende voorts [...?] jnt [...?] besouke te doene zou Redene[?] wat Vp welck g[...?] den vornomden Joes meyne procureur ouer de voorseyde heeschere verclaerse dat hij doen [...?]ende was van auditie Actum vt supra

de harduijn