Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-651*

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-09-1698

Type: Kwitantie door Chaumont voor de gedeeltelijke betaling door de kerkmeesters van Zonnebeke van het bedrag waarvoor ze aangeslagen waren in BRU-AGSB-Z-651

Beschrijving: De heer Chaumont, procureur voor de heer de Chenisot, verklaart dat hij van de kerkmeesters van de kerk van Zonnebeke de som van 24 gulden ontving, als gedeeltelijke afbetaling (?) van het bedrag van 36 gulden, waarvoor ze aangeslagen waren [zie BRU-AGSB-Z-651].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-651* staat tussen de twee delen van BRU-AGSB-Z-651. Het is doorstreept, en daardoor soms moeilijk leesbaar.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

[stuk doorstreepte tekst; niet altijd goed leesbaar]

Jay Receu des marguilliers de l'Eglise de Zonnebeek la somme de vingt quatre florins a Ca[...?]ij de Celle de trente six florins affin […?] d'Icelle fait a Jpre le 23 [septem][bre?] 1698 Chaumont p[rocureu]r M. de Chenisot