Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-653

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-11-1694

Type: Bevoegheid tot exorcisme door de vicarissen-generaal gegeven [aan de abt van Zonnebeke?], betreffende een vermoedelijk geval van hekserij te Steenvoorde

Beschrijving: De vicarissen-generaal [van Ieper] verklaren dat [de bisschop] enkel de bevoegdheid tot exorcisme wou geven, indien er bij de magistraat van de plaats in kwestie geen twijfel is dat er tekenen van hekserij te bespeuren zijn. Aangezien dit blijkbaar het geval is te Steenvoorde, geven de vicarissen-generaal [de abt van Zonnebeke] de bevoegdheid tot exorcisme betreffende een reeds genoemde man, en alle anderen die zich te Steenvoorde zouden presenteren. Deze bevoegdheid blijft geldig tot de bisschop terugkeert.

Opmerking: De verwijzingen naar kerkelijke gezagsdragers zijn niet altijd helemaal duidelijk; de termen 'illustrissimus dominus' en 'reverentia vestra' werden opgelost, zoals dat ons het waarschijnlijkste leek, nl. met de bisschop (vermoedelijk van Ieper), en de abt van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Cum Jllustrissimus Dominus noluerit dare facultatem exorci- sandi nisi vbi constiterit euidenter designis maleficii coram magistratu Loci Amplissimi domini vicarii faciunt Reuerentiae vestrae facultatem si Ita constiterit exorcisandi ritibus manualis nostri personam in vestris nominatam ac alias quae se stienuordia Reuerentiam vestram praesentabunt saluo quod constitierit vt supra duraturam vsque ad reditum Illustrissimi datum Ipris 27.a [novem]bris Anno domini 1694 sub sigillo Ill[ustrissi?]mi nostra ac secretarii ejusdem signatura

J. Vinij Vicarius Generalis

de mandato Reuerendi admodum Domini vicarii praefati

L. ogier secre[tarius]