Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-798

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-02-1708

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "l'an 1647".

Type: Uittreksel uit het register van de lenen van de Zaal van Ieper, betreffende het feit dat de abt van Zonnebeke een geamortiseerd leen houdt van de vorst

Beschrijving: Uittreksel uit het register van rapporten en denombrementen van lenen, gehouden van de Zaal van Ieper, voor het jaar 1647, dat bewaard wordt in de Rekenkamer te Rijsel: de abt van Zonnebeke houdt een leen van de vorst, en dat leen werd geamortiseerd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extrait du Registre Des Raports et denombrements des fiefs tenus de la salle d'ypre de l'an 1647 etant en La Chambre des Comptes du Roy a Lille en flandres

Fol[io] Cxxviij. verso

Zonnebeke

Den Eerweerden heere Prelat van zonnebeke hout een Leen van Syne Majesteit gheamortiseert

Collationné sur le susdit Registre en presence de nous Conseiller du Roy procureur de Sa Majesté au Bureau des finances Et generalité de Lille Directeur et garde des archiues de ladite chambre des Comptes a Lille Le 7. feurier 1708

test

Denombrement vande Heerelicheit van d'abdije van Sonnebeke 1647

n°. 14°. 2de schuijve