Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-794

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd, maar de datum in de notitie op de rugzijde werd overgenomen.

Type: Nota betreffende de omvang van de bossen van de abdij van Zonnebeke te Zonnebeke en Geluveld

Beschrijving: Nota betreffende het feit dat het register van de Controleur-Generaal van de waters en bossen vermeldt, dat de abdij van Zonnebeke 72 gemeten en 2 lijnen bos bezit in de parochies van Zonnebeke en Geluveld.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Te noteren dat den nomber vande busschen competerende d'abdije van Sonnebeke ende gheleghen inde prochien van Sonnebeke ende Geleuelt staen vutghesteken in het Register van den Controlleur generael des eaux et forets tot 72 ghemeten ende twee Lijnen dient voor memorie

test

Rachapt des deux den[ier]s par Liure du Controlleur general des eaux et forets pour tous les bois de notre Abbaije

anno 1707

n°. 32°.