Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-809*

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-03-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1702".

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, van bomen op een stuk grond te Zonnebeke, toebehorend aan de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Jan de Boutte, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij op verzoek van heer Jan Boutten filius Jaecques (afgaande pachter) en Frans[ois] de Boutte filius Jan (aankomende pachter) de bomen op een stuk grond van 1 gemet 9 roeden te Zonnebeke, taxeerde. De grond behoort toe aan de dis van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden x.en maerte 1702 was Bij mij onderschreuen gheswooren prijser der Saele ende Casselrie van Ipre ouer sien ende ghepresen ten versoucke van Sieur Jan boutten filius Jaecques afgaenden pachtere ende ouergheuer ter eendere ende fran[ciscu]s de boutte filius Jan ancomenden pachter ende douernemere ter Andere tgonne naerschreuen beuonden vp een ghemet ix roeden Landts gheleghen binnen de prochie van Sonnebeke west bij de haenebeke Compiterende anden disch van tselue Sonnebeke Consisterende Int gonne breeder hier naer ghespecifieert

Aluooren de groene taillie van houtte staende ende beuonden vpde voornomde partie Lants Consisterende In taillie vande Canthaeghen tsnouck vande vpgaende ende tronck boomen ordinaire gheextimeert met een dobbel eeck saet Staende Inde westhaeghe vande selue partie ter somme van xvj lb x s parisis

Jtem ouer den prijs van ses eecken plantsoenen seuen dobbel eecken saen een doobbel Iepen saet ende een espen plantsoen staende Inde oosthaeghe vande selue partie sijnde vande

test

queeck vanden afgaenden pachtere gheextimeert tsijnen proffitte tot de somme van - v lb xv s parisis

Actum daete ende versoucke alsvooren mij Toorconden

Jan de boutte 1702