Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-828*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-05-1723

Type: Cassatie door de griffier van de Zaal van Ieper van de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-828

Beschrijving: C. Louvos?, griffier van de Zaal van Ieper, verklaart dat hij de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-828 op 15/05/1723 casseerde en annuleerde.

Opmerking: Het stuk werd gecasseerd. // BRU-AGSB-Z-828 bevat BRU-AGSB-Z-828* (dat zelf BRU-AGSB-Z-828** bevat) en BRU-AGSB-Z-828**** (dat zelf BRU-AGSB-Z-828*** bevat); BRU-AGSB-Z-828***** werd na BRU-AGSB-Z-828 geschreven; BRU-AGSB-Z-828****** staat in de marge van BRU-AGSB-Z-828.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den 15 mey 1723 dese boven- staende rente ghecasseert ende geannulleert ten registre jngevolghe ende in conformiteijte vande specificatie ende afrekenijnghe hier annex Toorconden als greffier van syne Majesteyts leenhof de Zale van jpre

C. Louvos[?]

BRU-AGSB-Z-828

rente van 2 lb 2 s grooten siaers courant ten Laste vanden heer ende meestere guillaumes henrion ende Joncvrauwe dorothea gherardi syne huijsurauwe beset op d'heerelichede ende hofstede van Clerxhoue in langhemarcq jngaende volghens dese briefuen 18 april 1711 maer content 1. Mey daer naer dagh tellen van het ghelt