Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-832

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-12-1711

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1711".

Type: Rekening (met kwitantie) aan Jan Baptiste Ghesquiere, voor het bezetten van een rente op de heerlijkheid van Kraaibeke Klerkshove

Beschrijving: Fervaecke, klerk, stelde de rekening op van de kosten voor het bezetten van een rente op de heerlijkheid van Craeijbeke Klerkshove, en verklaart dat heer Jan Baptiste Ghesquiere deze betaalde.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

oncosten ghedooght in tbeseth eender rente op de heerl[icheijt] van Craeijbeke clerxhoue

Eerst ouer t'maken van het hof - 2: 10: 0 forme vande acte - 0: 12: 0 beseth - 4: 16: 0 ouersien de procuratie - 2: 10: 0 bedienen de procuratie - 0: 12: 0 acceptatie - 0: 12: 0 acte rente brief - 6: 12: 0 registrature - 1: 16: 0 aen Messager - 0: 12: 0 zeghelen - 1: 15: 0 t'devoir int doen zeghelen - 0: 12: 0 forme - 0: 6: 0 _________________________ 23: 5: 0

Ontfaen van sr Jan baptiste ghesquiere de somme van Drieentwijntigh ponden vijf schele parisis ouer den jnhout hierbouen vermelt toorconden als Clercq den 19.e [decem]bre 1711

Fervaecke 1711

[dico drieentwijntigh ponden vijf schele parisis]