Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-834****

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-11-1711

Type: Bevestiging door de Zaal van Ieper van de voorwaarden van de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-834*, met name de hypotheek op de heerlijkheid van Klerkshove

Beschrijving: De baljuw en leenmannen van de Zaal van Ieper verklaren dat Jan Swijnens voor hen verscheen, en bewees dat hij aangesteld was als procurator betreffende de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-834*. De baljuw en leenmannen bevestigen dat de heerlijkheid van Klerkshove zal dienen als onderpand voor de genoemde rente.

Opmerking: Document 834 bevat 3 kopie├źn van stukken: BRU-AGSB-Z-834 (dit stuk neemt de tekst van BRU-AGSB-Z-834* over), BRU-AGSB-Z-834*** (dit stuk neemt de tekst van BRU-AGSB-Z-834** over), en BRU-AGSB-Z-834****; in een ander handschrift volgt dan notitie BRU-AGSB-Z-834*****.

Tekst

Gedeelte van
test

Actum in syne Majesteijts Leenhof de Zaele van jpre op den 7.en [nouem]bre

1711 ghemaeckt door Jo[ncke]r francois wijnckelman heere van walhoue etc[eter]a Bailliu Jo[ncke]r glaude louis de grillet heere van triolis d'heer ende m[eeste]re pieter francois de Carpentier s[ieu]rs jan wemaere albert deBeuf ende joseph pieter fervaecke mannen van Leene

Compareerde in persoone jan swijnens den welcken ouerleijde de procuratie met de verkentenisse vande rente hiervooren staende achtervolghende welcke uyt Crachte ende inden naeme alsvooren alle t'gonne voorschreven voor ons andermael door den voornomden swijnens is herkent dienvolghende hebben wy

test
[voorkant]

Bailliu ende mannen van Leene voornomt de voors[eyd]e heerelichede ghewesen in laste tot versekerthede vande rente in Capitael en[de] verloopen by forme van staenden seker breeder by het Contract hiervooren vermelt alles ter acceptatie van jan bap[tis]te deBeuf ouer den voors[eyd]en jan bap[tis]te ghesquiere onderteeckent f. wijnckelman walhoue grillet de triolis de Carpentier Jan wemaere a deBeuf fervaecke ende G. f. de Carpentier