Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-837

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-01-1712

Type: Brief aan de econoom van de abdij van Zonnebeke betreffende de taxatie van grond (?) te Bellegem (?)

Beschrijving: Brief van Deghe… aan de heer Crommelynck, econoom van de abdij van Zonnebeke, betreffende een stuk grond te Bellegem (?), met het verzoek dat de expert van de abdij contact zou opnemen met de expert van de heer Buteman, om te taxeren.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

jpre 8.en Januarij 1712

Mijn heere

hebbe ghisteren ghecompareert ouer mijn heere den Prelaet nopende tdecant van Belleghem mevrauwe van Caneghem heeft haeren heesch gherestingeert[?] op 4 schele heerelicke rente van jder ghemet thiaers sult ghelieuen te segghen aen onsen experten dat hij soude nemen dagh met den genen van d heer Buteman ende doen de prijsije sal dacte verwachten van bij Vl[ieden] te comen lichten tgene is aenghewesen blijfue

Vl[ieder] oodmoedighen ende bereede dienaer

Deghe[...?]

test

Myn heere

Myn heere Crommelynck Econome vande Abdie Tot Zonnebeque