Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-839

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-05-1712

Type: Verklaring door de pastoor van Geluveld betreffende de overdracht door de abdij van Zonnebeke van de tiende aan de pastoor, als portio congrua

Beschrijving: Philippus Velle, pastoor van Geluveld, verklaart onder ede dat abt Jacobus Piers van de abdij van Zonnebeke circa 24 jaar geleden afstand deed van al zijn tienderechten te Geluveld, en ze levenslang overdroeg aan de pastoor, als portio congrua.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-839* bevat bijna dezelfde tekst als BRU-AGSB-Z-839, maar is iets uitgebreider.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven heer philippus velle pastor van gillevelt verclaert ende attesteert voor waer- achtich dat den heere Jacobus piers Abt vande Abdije van Zonnebeke over vierentwintich iaeren ofte daer ontrent alle de rechten van thyende heeft gecedeert ende gegeven anden onderschreven voor sijn Leven over de portien congrue an ditto heer pastor competerende ende andere Lasten die de thijende Soude connen raken in teeken der waerheijt hebbe dese onderteekent met presentatie voor alle Iugen bij eede t'selve te confirmeren. den 21 meij 1712.

Philippus velle pastor in gheluuelt