Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-845****

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-05-1713

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1713".

Type: Kwitantie door Frans[ois] vander Meersch aan de ontvanger van de abdij van Zonnebeke voor de koopsom voor de hofstede die vander Meersch in naam van de abdij kocht van Nicolais Claerbout

Beschrijving: Kwitantie door Frans[ois] vander Meersch aan de heer Crommelynck, dispensier en ontvanger van de abdij van Zonnebeke, voor de som van 882 ponden 12 schellingen groten Vlaamse munt. Hij ontvangt deze som, omdat hij in naam van de abdij een hofstede kocht van Nicolais Claerbout.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie van een quitante

Ontfaen vanden heer dispensier Crommelynck als ontfanger vande Abdye van zonnebeke de somme van acht hondert twee entachtentich ponden twaelf schellijnghen grooten vlams ter handt gedaen om daer mede te betaelen den coopschat ende accessoiren ten deele vande hofstede door hem vander meersch gecocht Jegens Nicolais Claerbout voor dabdije van zonnebeke ende ten versoucke vanden heer Abt gecocht toirconden Ipre desen 22 meij xvij.C derthijene fran[ciscu]s vander meersch 1713.

alle de bewysen rakende den coopschap vande hofstede van N. Clairbout berusten by den greffier boutten