Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-845**

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-05-1713

Type: Rekening betreffende de verkoop van een hofstede te Zonnebeke en Passendale door Nicolais Claerbout aan Frans[ois] vander Meersch

Beschrijving: Rekening tussen Nicolais Claerbout + consoorten (verkopers) en Frans[ois] vander Meersch (koper), betreffende de verkoop van een hofstede van 42 gemeten in de parochies van Zonnebeke en Passendale, opgesteld volgens de voorwaarden van het koopcontract.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-845** en BRU-AGSB-Z-845*** bevatten deels dezelfde tekst; BRU-AGSB-Z-845*** bevat vooral meer marginale notities; de eigennamen, instellingen, functies en dateringen in de marginale notitites werden opgenomen in de respectieve records.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Liquidatie tusschen nicolais Claerbout ende Consoorten vercoopers ter eendere ende Frans[ois] vander meersch Cooper van eene hofstede groot twee'enveertich gemeten gelegen inde prochien van Zonnebeke ende ten Cleenen deele in Passchendaele Conforme den Contracte gepasseert voorden notaris godtschalck t'Jpre desen 22.en meij 1713 Soo volght

ouerden grodtspenninc [sic] voorden aermen van Zonnebeke ... - 0: 10: 0 hoofcleet ... - 4: 10: 0 t'Stellen Conditien ... - 1: 16: 0 Clyncker ... - 0: 4: 6 hooghsten jnstel aen sieur pissonnier - 4: 10: 0 Coop Contract t'passeren grosseren ende dese liquidaetie ... - 0: 12: 0 Jnghestelt 18: lb 18: s grooten t'gemet comt bij protestatie a 42 gemeten sonder prejuditie vande minder ofte meeder - 793: 16: 0


------------ 805: 18: 6

[in de linkermarge: Ontfaen twee pondt twaelf schellijngen ses grooten voor Conditien Clijncker ende drucker met Contract ende acte onderteeckent f. godtschalck]

test

Rapport 805: 18: 6

op t'proffijt 4.en penninc verhooght door dauid Borreman met een pondt twee schellijngen grooten t'gemet Comt ten aduenante vt supra ouer de 3/4 parten voorde vercoopers tot - 34: 13: 0

blijuende te betaelen doorden Cooper anden voornomden Borreman ouer sijn verhoogeijnge tot 11: lb 11: s grooten dus - memorie 3.en penninc verhooght door marijn van Belleghem met ses pont jder gemet Comt 21: lb grooten alhier voorde vercoopers - 14: 0: 0 te betaelen der resterende 7: lb grooten aende voornomde Belleghem dus ... - 7: 0: 0 ... [in de marge: ontfaen de seuen ponden grooten van het gewin in texte onderteeckent marijn van belleghem]

2.en penninc verhooght doorden den Cooper met 10: lb grooten alhier - 5: 0: 0 d'ander 5: lb grooten an sijn seluen - 5: 0: 0 ouer de bespropen taire vanden Jnstel verhooghijnghe ende oncosten a iij: s parisis van jder pont groote - 11: 0: 8


-------------------------- 882: 12: 2 toedies de wijnpennijnghe Borreman 11: 11: 0

dus totalis den coep ende accessoiren sonder tmartghelt 824: 3: 2

894: 3: 2 d.

vuijt de voorenstaende rest[? moeten de vercoopers suijuer proffijtteren Eerst t'hooftcleet ... - 4: 10: 0 jngestelt ... - 793: 16: 0 verhoogh ... - 34: 13: 0 jdem ... - 14: 0: 0 jdem ... - 5: 0: 0


---------------------

851: 19: 0

daerop anden Cooper valideert de 232: lb grooten Capitael in twee renten ten proffijtte van geerardus Bouten met 42: lb grooten bij prouisie ouer de verloopen ... 271: 0: 0


-------------------- rest 577: 19: 0

[in de marge: verloop 21: 7: 6 11: 0: 6


------------ 32: 8: 0 9...man tot 22 ... - 8: 18: 8
------------ 41: 6: 8 Cop... - 232: 0: 0
----------- 273: 6: 8