Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-845*

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-05-1713

Type: Kwitantie door de weduwe van Jan Baptiste Mertelet aan Frans[ois] vander Meersch voor het gelag bij diens koop van een hofstede te Zonnebeke

Beschrijving: Kwitantie voor de som van 10 ponden 17 schellingen groten door de weduwe van heer Jan Baptiste Mertelet aan heer Frans[ois] vander Meersch. Deze laatste kocht de hofstede van Nicolais Clarebout te Zonnebeke. Hij vergoedt de weduwe voor de vertering bij haar thuis, ter gelegenheid van de verkoop.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bij de onderschreuen weduwe van sieur Jan baptiste mertelet van sieur frans[ois] vander meersch cooper van een hofstede In sonnebeke vercocht bij nicolais clarebout ende Consoorten de somme van thien ponden seuenthien schellijnghen grooten vanden taire thaeren huyse ghedaen Inden Instel ende ouerslach vande selue hofstede Actum binnen Ipre desen 22.en meij 1713 toorconden wedue van J. b. mertelet

[sommen]