Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-845

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-05-1713

Type: Kwitantie voor Frans[ois] vander Mersch voor geld dat deze schuldig was in het kader van de koop van een hofstede te Zonnebeke

Beschrijving: Kwitantie voor Frans[ois] vander Mersch, voor de som van 4 ponde 10 schellingen groten. Deze som werd verkregen voor de 'hoogste instel' bij de koop van de hofstede van Nicolaijs Clarebout, gelegen te Zonnebeke, door de genoemde vander Mersch.

Opmerking: De handtekening is onleesbaar (onder een plooi).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen van Sieur frans[ois] vander mersch de somme van vijer ponden thien schellijnghen grooten soo vele den onderschreuen heeft ghewonnen ouer den hooghste Jnstel van de vercochte hofstede van nicolaijs clarebout gheleghen op sonnebeke door den seluen vermersch ghecocht desen 22.en meije 1713 Toorconden

[Handtekening niet leesbaar; onder plooi]