Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-850

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-11-1713

Type: Ontslag door M. Nauigheer als kapelaan van de kapelanij van OLV 'a Lapide' in de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: M. Nauigheer, kanunnik en cantor van de kathedraal van Ieper, en kapelaan van OLV 'a Lapide' in de kerk van Ieper, verklaart dat hij afstand doet van dit laatste beneficie in de handen van de abt van Zonnebeke. Hij verkreeg de kapelanij van Lambertus Tauier door permutatie.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreuen Cappellaen van[de] Cath[edra]le van Jpre titulaire en[de] possesseur van[de] Cappelle van o.L.Vrauwe a Lapide v[er]claerst midts desen de selue te resigneren in[de] handen van den eerw[eerdich]sten heer abt van Sonnebeke collateur ordinaire van[de] sel[ue] Cappelle die hij onderschreuen v[er]creghen heeft van mijn heer Lambertus Tauier bij title van permutatie om van[de] selue te disponere[n] tsijnder gheliefte actum t'ypre desen 19.en van[de] maendt nouembre xvij.C derthiene toircondt

mij present M. Nauigheer Canon[icus] et Cantor

J. Le liegeois p[res]b[yte]r

dit beneficie is wederom ghegeven den 1. [decem]bre 1713 aen joannes de carpentier

ita est patritius holvoet abbas Zonnebecanus