Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-852*

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-09-1713

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1713".

Type: Bevestiging door het hof van Izegem van BRU-AGSB-Z-852

Beschrijving: Bevestiging door het hof van Izegem van BRU-AGSB-Z-852.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-852, BRU-AGSB-Z-852* en BRU-AGSB-Z-852** staan na elkaar. // Het in de tekst aangekondigde zegel is verdwenen, maar op het papier is duidelijk zichtbaar waar het zich bevond.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Burghmeestere met Schepenen vanden

test

houe t'Iseghem gheInclaueert In Rousselaere certifieren bij desen wel te kennen de handt teeckens hier vooren met te wesen de eijghenne met de selfste aldaer gheteeckent hebbende het bouen Schreuen de pont In teecken der waerheijt hebben wij dese doen teeckenen bij onsen greffier ende hierop doen drucken den zeghel van desen houe desen 12.en [septem]bre 1713

A. Vandenhoofs/t 1713