Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-852

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-09-1713

Type: Verklaring door de augustijnen van Roeselare dat zij afzien van hun beroep tegen de - voor hen nadelige - uitspraak van het baljuwschap van Ieper, in hun proces tegen de abt van Zonnebeke betreffende hun recht om een Latijnse school te houden

Beschrijving: De paters augustijnen van Roeselare waren in een proces verwikkeld met de abt van Zonnebeke. De abt eiste immers dat de augustijnen hem elke drie jaar de toestemming zouden vragen om een Latijnse school open te houden. In het baljuwschap van Ieper werd geoordeeld in het voordeel van de abt. De augustijnen tekenden beroep aan in het hof van Kamerijk, maar verklaren nu dat zij, om de lieve vrede, afzien van het beroep, en zich neerleggen bij de uitspraak van het baljuwschap van Ieper.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-852, BRU-AGSB-Z-852* en BRU-AGSB-Z-852** staan na elkaar.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Alsoo der proces was geintentert tusschen den Seer Eerwerden prelaet van Sonnebeke als Heeschere Jegens de Eerweerde Paters augustinen vanden Convente tot rousselare ten regarde den seluen Seer heerwerden prelaet van sonnebeke was versouckende dat de Eerweerde paters tot het doceren ende openen vande latinsche scholen souden obligatoir wesen alle drie Jaeren te vragen aen den seluen Eerweerden prelaet permissie ten seluen effecte ende de selue paters ter Contrarien ende al soo naer eenighe procedueren is verleent sententie in de bailliage tot Ipre ten naerdeele vande selue eerweerde paters van welcke sententie is geinteriectert appel in den soufferinen houe tot Camericke ende omme[?]... an al dies een ende te hebben ende te moghen leuen in eene goede vrint schap met den voornomden heer eerweerden heer prelaet ende sijne religeusen soo ist dat de Eerweerde paters Capitula- riter vergadert verclaren te dissisteren ende af te gaen van het voornomde Querc[?] geintentert apel ende eensweches[?] te Consenteren dat de sententie a quo gegeuen[?] bij de heeren vande bailliuage tot Ipre sortere haer effect sonder daer Jegens te willen Commen actum tot rousselare 7 [septem]bre 1713

Frater Guilielmus Bels Subprior ende Vicaris - Frater Fulgentius claeys Frater Thomas vande male - frater alipius van Straceele frater ambrosius barber - frater Honoratus Brouckaert